Tot 50% subsidie voor de digitalisering van je bedrijf

PSG is jouw digitale partner voor jouw project!

Plan een gesprek in met PSG om jouw digitale kansen te verkennen en vraag gelijktijdig de VLAIO kmo-groeisubsidie aan!

De kmo-groeisubsidie is dé kans voor Vlaamse kmo’s om financiële ondersteuning te ontvangen voor groei en vooruitgang. Dankzij deze subsidie kunnen kleine en middelgrote ondernemingen stappen zetten richting digitalisering en innovatie, om zo de toekomst van hun bedrijf te waarborgen.

Bij PSG begeleiden we je met je subsidieaanvraag, in samenwerking met een subsidieadviseur. Daarnaast helpen we je bij de realisatie van jouw ideeën door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, zoals mobiele en webapplicaties.

Wat houdt de VLAIO kmo-groeisubsidie in?

De VLAIO kmo-groeisubsidie is een initiatief van het Vlaamse Agentschap voor Innovatie & Ondernemen (VLAIO) dat als doel heeft om kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) te ondersteunen bij hun groeiplannen. Met deze subsidie kunnen kmo’s tot wel 50% van de subsidiabele kosten ontvangen voor geschikte projecten, met een maximum van € 50.000 per jaar. De subsidie is bedoeld om bedrijven te helpen investeren in hun groei en concurrentievermogen.

Wie kan gebruikmaken van de VLAIO kmo-groeisubsidie?

De VLAIO kmo-groeisubsidie is beschikbaar voor bedrijven die aan de volgende criteria voldoen. Om in aanmerking te komen, dient een bedrijf:

 • gekwalificeerd te zijn als een kleine of middelgrote onderneming (kmo) volgens de definitie van de Europese Commissie;
 • een statutaire vestiging te hebben in het Vlaamse Gewest van België;
 • actief betrokken te zijn bij commerciële activiteiten;
 • aan te tonen dat het voorgestelde project zal leiden tot groei en ontwikkeling van het bedrijf;
 • in staat te zijn om ten minste 50% van de totale projectkosten te financieren;
 • te beschikken over een solide financiële structuur en een positieve kredietwaardigheid.

Welke projecten kunnen gefinancierd worden met de VLAIO kmo-groeisubsidie?

De VLAIO kmo-groeisubsidie kan worden ingezet voor diverse groei- en ontwikkelingsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn:

 1. Digitalisering en automatisering
  Verminder tijdverspilling door handmatige en repetitieve taken, zoals administratie, facturatie en bestelformulieren, te digitaliseren.
 2. Datagedreven marketing
  Verkrijg een concurrentievoordeel door uitgebreide gegevensanalyse.
 3. Klantenportaal
  Verbeter communicatie met klanten en verminder administratieve taken door online “selfservice” functies.

Hoe vraag je de VLAIO kmo-groeisubsidie aan?

PSG zal eerst contact opnemen met VLAIO om jouw project te bespreken en te beoordelen. Als jouw bedrijf in aanmerking komt, kunnen we een officiële aanvraag indienen. Deze aanvraag zal worden beoordeeld op basis van het potentieel voor groei en ontwikkeling van het project. Daarbij worden vier criteria gehanteerd:

 1. Ambitie
  Dit criterium evalueert of de aanvrager een duidelijke en ambitieuze visie heeft over hoe het bedrijf zal internationaliseren, digitaliseren, innoveren of duurzaam en circulair zal opereren. Het traject dient te leiden tot duurzame groei of verhoogde concurrentiekracht van het bedrijf.
 1. Transformatie
  Dit criterium onderzoekt of het groeitraject een nieuwe en betekenisvolle koers geeft aan de huidige bedrijfsvoering en of dit invloed heeft op meerdere essentiële bedrijfsprocessen.
 1. Gedegen aanpak
  Dit criterium evalueert of het bedrijf beschikt over een goed doordacht stappenplan om het beoogde groeitraject te verwezenlijken en te verankeren in de bedrijfsvoering.
 2. Behoefte aan kennis & expertise
  De aanvrager moet kunnen dat het bedrijf het groeitraject niet succesvol kan uitvoeren zonder het verkrijgen van specifieke kennis en expertise. Daarnaast moet de aanvrager aantonen dat de betreffende dienstverlener en/of het beoogde strategische profiel over deze ontbrekende kennis en expertise beschikt.

In 2023 kan deze subsidie worden aangevraagd gedurende de volgende periodes:

Oproep 1: van 27 maart tot 22 mei
Oproep 2: van 28 augustus tot 25 september
Oproep 3: van 18 december tot 22 januari 2023

Het project kan ten vroegste starten in de maand na goedkeuring van de aanvraag. Het is belangrijk op te merken dat PSG Group geen garantie biedt voor het verkrijgen van deze subsidie.

Grijp deze fantastische kans: www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-groeisubsidie

Voor meer informatie over de VLAIO kmo-groeisubsidie, neem contact met ons op.
Plan nu je afspraak!